Hlavní menu

Hledáme Frontend developera, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 12.11.2018 10 3 566
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 686
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 4 753
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 1 026
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 392
AJ2BP_BRLI Britská literatura 13.03.2018 1 428
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 9 892
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 913
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 819
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 25.03.2019 5 2 856
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 7 741
AJ2RC_SYNA Syntax A 21.04.2021 5 1 948
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 339
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 862
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 755

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 2 173
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 5 936
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 29.06.2021 6 2 669
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 5 089
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 9 170
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 18.01.2019 6 4 671
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 5 919
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 7 921
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 209
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 340
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 7 864
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 1 901
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 08.07.2020 5 3 602
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 13.01.2020 10 7 145
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 22 867
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 1 290
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 971
CJ3BP_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy 13.01.2020 1 185
CJp022 Základy korpusové lingvistiky 01.06.2021 1 30
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 206

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 07.01.2020 5 826
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 369
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 4 029
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 573
FC3007 Laboratorní technika 07.01.2019 1 59

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 18.01.2019 15 6 148
De2BP_HiPR Historický proseminář 07.01.2019 3 5 074
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 2 187
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 2 220
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 3 729
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 24.02.2021 4 2 218
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 24.02.2021 7 2 195
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 10.01.2020 5 4 544

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ1048 Úvod do teorie jazyka 18.01.2019 1 75
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 520
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 1 213
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 2 099
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 784
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 386
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 4 018
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 1 261
FJB_FO1S Fonetika I 05.02.2019 2 300
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 153

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 305
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 877
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 83
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 547
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 397
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 140
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 323
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 63
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 52
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 280
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 121
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 239
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 183
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 1 061
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 254
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 481
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 176
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 55
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 209
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 768
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 155
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 173
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 57
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 257
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 6 830
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 292
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 581
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 375
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 264
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 36
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 58
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 25
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 247
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 104
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 20
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 49
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 36
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 134
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 116
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 69
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 101

Hudební výchova

zpět nahoru
HV005 Nauka o hudebních formách 02.12.2020 1 36
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 152
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 252
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 155

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 289
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 554
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 1 234

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 24.05.2018 3 3 489
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 3 023
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 24.05.2018 8 5 826
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 646
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 543
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 4 012
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 2 334
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 10 226
MA2BP_PZMA Základy matematiky 24.02.2021 10 8 401
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 123

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 3 451
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 539
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 763
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 3 971
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 905
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 902
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 2 788
SZ6028 Vývojová psychologie 29.05.2018 7 8 010
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 874

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 25.01.2018 10 16 951
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 22 791
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 9 429
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 30.10.2019 12 20 453
OV2BP_EI Evropská integrace 24.01.2019 8 6 429
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 12 100
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 2 426
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 13 713
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 307
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 144
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 169
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 2 387
OVp015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 21.05.2020 1 274
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 367

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 1 087
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 3 135
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 2 422
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 1 005
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 26.05.2021 15 4 940
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 426
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 536
BIp005 Základy obecné botaniky 18.06.2020 2 190
Blp008 Základy systému a evoluce řas a hub 07.01.2019 1 355
Blp009 Základy zoologie bezobratlých 24.02.2021 3 582
Blp10 Základy systému a evoluce vyšších rostlin 21.04.2021 2 101

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
IHVp01 Hudební teorie a přehled dějin hudby 02.12.2020 1 53
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 1 157
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 3 663
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 27 671
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 06.01.2020 2 589
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 537

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 646

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 5 749
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 228
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 18.01.2019 4 2 750
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 1 028
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 493
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 466
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 818
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 5 151

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 9 142
SP2BP_NEU Neurologie 26.02.2020 6 10 192
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 09.08.2021 8 15 804
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 26 461
SP3BP_PEDI Pediatrie 22.01.2018 6 18 169
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 546
SP4BK_OFTA Oftalmologie 14.01.2021 2 2 964
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 1 590
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 04.06.2019 9 19 323
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 2 122
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 26.08.2021 9 23 832
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 546
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 410
SP4BP_SPL Logopedie 16.11.2019 8 22 618
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 17 900
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 5 336
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 3 051
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 826
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 4 396
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 987
SP7BP_NEUR Neurologie 21.01.2019 4 2 561
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 14.01.2021 2 2 587
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 8 806
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 8 527
SPLBP_PSCH Psychiatrie 07.01.2019 3 5 666
SPp307 Specializace: Surdopedie 2 18.06.2020 1 305
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 18.01.2019 3 3 608
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 2 580
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 517

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 6 474
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 635
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 302
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 1 016
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 2 055
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 19 008
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 545
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 79 522
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 577
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 6 776
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 608
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 1 064
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 30 770
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 24.02.2021 9 17 893
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 18.12.2019 5 5 282
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 1 201
SZ6604 Theory and Methodology of Education 08.07.2018 1 230
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 4 691
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 57 571
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 27 274
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 6 419
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 708
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 136 006
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 688
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 9 513
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 544
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 358
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 8 129
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 51 977
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 46 769
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 25 009
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 10.06.2020 14 48 228
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 59 222
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 6 194
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 21 077
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 28 820
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 26.08.2021 20 68 982
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 46 176
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 84 695
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 43 419
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 3 818
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 2 708
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 5 174
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 387
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 467
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 584
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 21 377
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 512
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 224
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 848
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 351
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 8 286
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 1 216
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 5 030
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 1 233

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
CJ2BP_SZZ SZZ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Bc. 15.09.2020 3 2 002
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 603
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 1 120
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 29.06.2021 18 29 088
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 13 794
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 998
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 188

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 493
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 488
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 1 106
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 5 319
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 5 243
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 1 149
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 6 345
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 595
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 497
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 24.02.2020 11 4 772
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 489
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 366
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 363
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 14.01.2021 4 1 387
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 07.01.2019 25 9 423
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 1 065
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 432
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 68
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 23
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 27
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 108
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 270
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 349
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 103
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 58
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 47
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 235
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 51
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 762
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 53

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 321
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 710
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 2 035
RV2BP_5GZ Genetika a zdraví 30.05.2018 3 382
RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí 29.05.2018 1 44
VZ3BP_SZZ SZZ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ-Bc. 11.06.2018 1 561
VZpB11 Biologie člověka a základy zdravovědy 07.01.2019 1 213

Výtvarná výchova

zpět nahoru
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 574
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 4 493
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 1 079
VVb011 Dějiny umění 4 29.06.2021 7 2

Zeměpis

zpět nahoru
0103 Reliéf a stavba Země 24.05.2018 2 91
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 1 148
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 196
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 14 456
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 991
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 474
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 748
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 236
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 3 432
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 684
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 2 256
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 24.05.2018 9 5 750
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 831
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 16 500
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 26.05.2021 5 3 736
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 619
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 322
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 836