Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme JS dospěláka, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 673
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 210
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 137
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 133
AJ2BP_BRLI Britská literatura 13.03.2018 1 53
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 315
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 23.06.2011 2 1 750
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 836
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 2 479
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 141
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 527
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 5 955
AJ2RC_SYNA Syntax A 22.02.2017 4 501
a2BK_am20 Americká literatura 02.03.2015 9 2 189
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 8 501

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 424
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 762
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 190
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 49
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 49
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 2 549
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 294
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 1 620
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 1 472
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 4 304
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 5 035
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 6 733
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 22.02.2017 4 3 009
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 2 858
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 01.03.2018 5 679
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 5 203
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 4 559
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 19 170

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 250
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 376
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 11.06.2013 4 572
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 2 148

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_HiPR Historický proseminář 01.04.2008 2 3 824
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 1 215
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 541
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 2 852
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 564
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 20.02.2015 4 2 418
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 12.06.2017 4 953
De2BP_DST Dějiny starověku 22.02.2017 6 2 255

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 132
FJB_FO1S Fonetika I 14.01.2015 1 146
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 3 183
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 926
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 679
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 857
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 127
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 785
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 364

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 244
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 196
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 130
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 54
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 51
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 29
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 17
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 42
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 20
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 196
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 132
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 96
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 143
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 50
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 34
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 65
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 278
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 362
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 75
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 276
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 42
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 162
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 95
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 95
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 255
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 459
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 51
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 110
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 114
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 802
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 385
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 218
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 122
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 707
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 305
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 891
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 469
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 210
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 202
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 133
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 6 253

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 215
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 72
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 60

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 271
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 1 001
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 323

Matematika

zpět nahoru
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 103
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 24.05.2018 3 2 908
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 618
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 320
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 7 199
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 435
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 1 959
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 24.05.2018 8 5 111
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 281
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 9 551

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 750
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 656
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 632
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 434
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 1 008
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 662
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 3 310
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 2 896
SZ6028 Vývojová psychologie 29.05.2018 7 1 401

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 2 046
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 162
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 130
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 40
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 2 091
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 86
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 7 985
OV2BP_EI Evropská integrace 12.06.2012 5 4 606
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 10 340
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 18 259
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 11 955
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 25.01.2018 10 12 761
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 04.02.2015 11 17 039

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 263
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 1 006
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 143
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 1 840
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 1 828
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 575
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 12.02.2018 14 3 495

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 384
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 22.02.2017 1 172
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 2 862
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 331
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 23 248

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 581

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 680
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 173
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 864
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 06.05.2013 3 2 366
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 222
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 4 842
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 275
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 5 061

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 341
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 429
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 160
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 458
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 1 754
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 1 521
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 1 066
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 378
SPLBP_PSCH Psychiatrie 22.02.2017 2 3 688
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 316
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 04.05.2015 2 2 285
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 2 298
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 1 503
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 6 743
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 787
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 3 449
SP7BP_NEUR Neurologie 19.01.2018 3 1 109
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 6 678
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 3 958
SP2BP_NEU Neurologie 22.01.2018 5 7 696
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 6 513
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 15 036
SP3BP_PEDI Pediatrie 22.01.2018 6 15 174
SP4BP_SPL Logopedie 23.05.2014 7 15 918
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 28.05.2018 7 7 553
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 11 697
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 21 782
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 16.01.2018 8 19 748

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 413
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 577
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 378
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 839
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 638
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 377
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 419
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 186
SZ6604 Theory and Methodology of Education 08.07.2018 1 10
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 274
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 374
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 456
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 080
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 301
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 551
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 186
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 900
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 393
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 4 946
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 427
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 4 095
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 4 928
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 309
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 4 272
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 2 773
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 5 034
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 388
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 09.01.2018 3 485
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 9 171
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 784
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 7 954
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 4 817
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 24 532
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 17 717
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 1 958
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 24 456
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 830
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 255
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 18.05.2018 8 3 200
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 778
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 27 580
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 20 237
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 41 740
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 50 077
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 5 516
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 18.05.2018 13 39 662
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 44 880
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 57 079
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 24.05.2018 19 58 371
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 43 346
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 24 844
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 77 265
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 53 879
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 77 577
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 123 628

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 150
CJ2BP_SZZ SZZ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Bc. 01.03.2018 2 184
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 481
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 786
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 11 517
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 02.11.2017 11 20 812
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 874

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 584
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 992
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 342
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 345
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 59
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 19
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 22
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 95
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 44
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 38
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 250
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 43
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 1 029
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 412
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 1 176
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 366
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 325
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 239
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 48
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 977
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 623
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 73
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 420
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 201
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 14.07.2011 10 4 141
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 202
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 4 431
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 11.01.2009 24 8 502
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 4 516
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 5 173

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 245
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 438
RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí 29.05.2018 1 11
VZ3BP_SZZ SZZ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ-Bc. 11.06.2018 1 17
RV2BP_5GZ Genetika a zdraví 30.05.2018 3 42
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 701

Výtvarná výchova

zpět nahoru
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 897
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 3 828
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 256

Zeměpis

zpět nahoru
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 763
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 312
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 219
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 175
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 3 054
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 703
0103 Reliéf a stavba Země 24.05.2018 2 17
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 3 178
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 249
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 938
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 746
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 1 895
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 24.05.2018 9 4 596
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 362
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 200
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 242
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 13 754
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 16 058