Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 816
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 939
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 9 395
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 3 936
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 487
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 291
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 672
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 6 993
AJ2RC_SYNA Syntax A 22.02.2017 4 1 585
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 259
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 658
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 520
AJ2BP_BRLI Britská literatura 13.03.2018 1 310
a2BK_am20 Americká literatura 12.11.2018 10 3 005
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 25.03.2019 5 2 515

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 21 265
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 2 164
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 6 229
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 680
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 1 838
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 3 262
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 1 030
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 6 897
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 8 248
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 267
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 5 422
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 4 255
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 5 439
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 159
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 1 087
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 146
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 18.01.2019 6 2 995
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 13.01.2020 10 5 192
CJ3BP_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy 13.01.2020 1 25

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 331
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 3 232
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 498
FC3007 Laboratorní technika 07.01.2019 1 34
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 07.01.2020 5 736

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 1 721
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 974
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 927
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 3 283
De2BP_HiPR Historický proseminář 07.01.2019 3 4 700
De2BP_DST Dějiny starověku 18.01.2019 15 4 578
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 10.01.2020 5 3 628
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 23.01.2020 5 1 578

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 3 621
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 468
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 1 033
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 146
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 244
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 969
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 750
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 1 102
FJ1048 Úvod do teorie jazyka 18.01.2019 1 37
FJB_FO1S Fonetika I 05.02.2019 2 232

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 154
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 1 054
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 253
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 218
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 478
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 266
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 842
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 305
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 159
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 63
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 482
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 292
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 56
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 135
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 52
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 110
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 184
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 751
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 263
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 219
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 154
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 382
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 535
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 78
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 168
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 348
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 235
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 127
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 116
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 36
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 32
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 99
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 45
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 68
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 54
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 226
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 98
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 22
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 18
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 6 594
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 52

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 238
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 120
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 124

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 281
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 1 083
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 471

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 872
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 769
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 112
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 2 207
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 10 025
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 7 981
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 486
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 494
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 24.05.2018 3 3 275
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 24.05.2018 8 5 513

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 837
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 760
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 500
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 716
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 3 272
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 807
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 3 635
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 1 894
SZ6028 Vývojová psychologie 29.05.2018 7 5 160

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 2 210
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 2 252
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 12 967
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 8 988
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 11 626
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 268
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 20 962
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 139
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 259
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 101
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 25.01.2018 10 15 085
OV2BP_EI Evropská integrace 24.01.2019 8 5 516
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 30.10.2019 12 18 891

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 1 063
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 2 135
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 2 717
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 425
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 867
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 299
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 12.02.2018 14 4 592
Blp008 Základy systému a evoluce řas a hub 07.01.2019 1 122
Blp009 Základy zoologie bezobratlých 07.01.2019 2 258
BIp005 Základy obecné botaniky 30.10.2019 1 28

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 25 703
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 472
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 3 281
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 648
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 06.01.2020 2 428

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 627

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 5 047
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 761
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 209
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 402
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 979
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 5 581
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 409
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 18.01.2019 4 2 610

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 986
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 716
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 487
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 362
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 14 284
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 16 864
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 423
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 7 516
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 8 167
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 4 005
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 2 171
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 2 449
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 1 361
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 2 815
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 498
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 4 901
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 23 917
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 706
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 8 067
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 2 182
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 16.01.2018 8 22 216
SP3BP_PEDI Pediatrie 22.01.2018 6 16 879
SPLBP_PSCH Psychiatrie 07.01.2019 3 5 002
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 18.01.2019 3 3 130
SP7BP_NEUR Neurologie 21.01.2019 4 1 986
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 04.06.2019 9 14 713
SP4BP_SPL Logopedie 16.11.2019 8 19 700
SP2BP_NEU Neurologie 26.02.2020 6 9 126

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 404
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 916
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 510
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 495
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 5 883
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 352
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 5 093
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 440
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 4 680
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 383
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 582
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 821
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 3 541
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 2 549
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 953
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 536
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 499
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 563
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 936
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 323
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 19 820
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 254
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 154
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 51 261
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 853
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 9 419
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 6 061
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 518
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 45 257
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 24 781
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 81 540
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 4 466
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 20 812
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 42 937
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 589
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 5 988
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 29 471
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 57 387
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 26 385
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 5 619
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 130 353
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 8 130
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 1 090
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 934
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 45 785
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 78 780
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 27 480
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 888
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 786
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 57 209
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 18.05.2018 13 44 211
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 18.05.2018 8 12 749
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 24.05.2018 19 63 736
SZ6604 Theory and Methodology of Education 08.07.2018 1 134
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 18.12.2019 5 3 424

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 521
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 871
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 171
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 12 519
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 962
CJ2BP_SZZ SZZ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Bc. 01.03.2018 2 987
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 30.05.2019 16 23 831

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 594
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 472
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 1 084
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 1 034
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 1 077
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 364
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 1 293
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 281
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 5 968
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 4 862
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 391
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 406
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 4 791
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 336
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 22
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 62
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 255
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 223
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 686
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 52
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 48
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 98
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 25
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 100
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 53
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 44
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 468
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 381
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 07.01.2019 25 9 019
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 24.02.2020 11 4 639

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 282
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 644
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 914
RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí 29.05.2018 1 36
RV2BP_5GZ Genetika a zdraví 30.05.2018 3 263
VZ3BP_SZZ SZZ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ-Bc. 11.06.2018 1 251
VZpB11 Biologie člověka a základy zdravovědy 07.01.2019 1 128

Výtvarná výchova

zpět nahoru
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 1 011
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 4 228
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 424

Zeměpis

zpět nahoru
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 782
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 3 301
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 510
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 322
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 782
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 14 235
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 894
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 232
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 3 592
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 422
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 192
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 1 098
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 542
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 2 160
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 16 438
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 628
0103 Reliéf a stavba Země 24.05.2018 2 56
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 24.05.2018 9 5 592