Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme JS dospěláka, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 02.03.2015 9 1 735
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 043
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 1 833
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 795
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 85
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 8 172
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 586
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 250
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 23.06.2011 2 1 623
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 5 163
AJ2RC_SYNA Syntax A 22.02.2017 4 344
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 76
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 115
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 434

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 1 182
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 3 972
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 1 485
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 2 146
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 5 854
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 08.01.2018 4 98
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 3 647
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 4 611
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 32
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 155
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 4 790
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 115
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 2 165
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 22.02.2017 4 2 033
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 18 178
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 602
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 119
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 11

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 11.06.2013 4 514
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 228
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 1 671
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 340

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 22.02.2017 6 1 831
De2BP_HiPR Historický proseminář 01.04.2008 2 3 692
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 414
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 373
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 2 559
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 991
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 12.06.2017 4 695
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 20.02.2015 4 2 004

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 283
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 813
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 713
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 657
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 066
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 3 062
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 656
FJB_FO1S Fonetika I 14.01.2015 1 126
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 124

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 263
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 788
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 71
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 441
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 354
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 128
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 266
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 45
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 37
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 240
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 93
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 186
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 112
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 732
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 237
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 321
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 135
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 50
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 064
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 689
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 119
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 157
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 53
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 177
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 5 971
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 147
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 447
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 284
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 187
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 27
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 46
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 19
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 196
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 86
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 15
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 40
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 30
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 106
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 103
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 63
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 92

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 34
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 195
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 47

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 233
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 239
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 935

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 20.01.2008 2 2 738
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 491
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 01.03.2008 7 4 937
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 254
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 164
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 330
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 1 882
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 9 072
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 7 064
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 94

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 2 622
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 368
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 627
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 2 991
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 694
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 624
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 769
SZ6028 Vývojová psychologie 02.11.2017 1 26
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 579

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 22.02.2017 9 11 485
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 16 698
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 7 719
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 04.02.2015 11 16 421
OV2BP_EI Evropská integrace 12.06.2012 5 4 280
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 9 548
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 1 961
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 11 583
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 127
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 2
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 53
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 1 869
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 88

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 979
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 1 509
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 1 593
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 427
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 05.01.2015 13 3 218
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 98
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 196

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 265
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 2 688
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 21 394
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 22.02.2017 1 87
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 226

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 570

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 4 826
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 160
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 06.05.2013 3 2 305
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 821
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 171
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 199
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 658
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 4 714

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 6 187
SP2BP_NEU Neurologie 22.02.2017 3 6 845
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 10 013
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 20 170
SP3BP_PEDI Pediatrie 02.11.2017 6 14 011
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 036
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 1 543
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 933
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 26.03.2008 1 5 731
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 720
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 16.01.2018 8 18 973
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 400
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 288
SP4BP_SPL Logopedie 23.05.2014 7 14 346
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 13 980
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 3 668
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 2 086
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 220
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 3 209
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 130
SP7BP_NEUR Neurologie 13.11.2017 2 687
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 1 396
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 5 980
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 5 759
SPLBP_PSCH Psychiatrie 22.02.2017 2 3 337
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 04.05.2015 2 2 103
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 1 291
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 436

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 4 600
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 279
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 155
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 768
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 465
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 647
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 204
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 75 801
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 544
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 4 599
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 294
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 181
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 26 749
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 05.01.2018 5 1 751
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 09.01.2018 3 147
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 53
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 3 924
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 56 897
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 23 790
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 4 778
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 046
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 121 276
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 322
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 8 939
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 385
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 280
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 728
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 49 193
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 42 150
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 24 121
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 22.02.2017 12 36 533
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 52 287
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 5 293
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 19 629
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 23 956
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 12.02.2015 18 54 196
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 44 317
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 75 313
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 40 787
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 2 497
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 1 703
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 4 840
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 374
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 397
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 570
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 16 837
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 435
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 052
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 704
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 265
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 7 782
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 782
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 4 067
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 262

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 454
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 661
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 02.11.2017 11 18 563
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 10 512
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 729
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 136

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 208
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 331
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 982
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 4 175
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 4 284
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 959
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 4 793
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 575
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 382
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 14.07.2011 10 3 965
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 361
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 333
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 134
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 1 096
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 11.01.2009 24 8 288
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 946
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 330
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 56
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 18
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 21
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 68
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 231
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 318
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 93
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 40
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 35
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 190
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 39
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 572
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 45

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 229
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 369
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 568

Výtvarná výchova

zpět nahoru
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 153
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 3 668
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 828

Zeměpis

zpět nahoru
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 884
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 164
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 13 453
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 541
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 190
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 082
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 213
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 2 981
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 093
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 1 763
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 02.06.2017 6 4 432
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 756
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 15 794
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 3 006
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 085
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 306
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 682