Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme bohy PHP, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 02.03.2015 9 1 226
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 06.05.2013 1 690
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 1 134
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 642
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 7 068
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 470
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 01.02.2011 1 930
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 23.06.2011 2 1 350
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 06.05.2013 3 4 509
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 06.05.2013 1 322

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 803
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 06.05.2013 7 3 314
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 895
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 04.02.2011 1 1 566
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 4 684
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 21.01.2010 2 2 865
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 3 923
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 73
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 3 940
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 1 515
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 04.02.2014 3 973
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 16 806
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 325
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 745

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 11.06.2013 4 363
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 174
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 1 137
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 247

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 07.07.2015 3 1 082
De2BP_HiPR Historický proseminář 01.04.2008 2 3 147
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 169
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 150
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 2 161
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 838
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 25.05.2015 3 281
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 20.02.2015 4 1 147

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 090
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 21.10.2009 2 622
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 526
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 586
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 1 838
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 2 811
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 439
FJB_FO1S Fonetika I 14.01.2015 1 57
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 98

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 232
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 748
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 66
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 396
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 334
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 122
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 255
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 39
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 34
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 222
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 80
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 153
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 70
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 446
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 214
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 135
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 116
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 47
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 018
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 638
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 79
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 143
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 48
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 137
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 5 425
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 113
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 408
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 282
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 180
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 26
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 46
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 18
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 184
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 72
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 15
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 39
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 30
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 100
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 103
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 60
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 89

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 133

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 158
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 151
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 850

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 20.01.2008 2 2 552
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 257
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 01.03.2008 7 4 597
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 16.01.2012 2 953
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 3 690
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 2 981
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 1 689
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 8 281
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 6 191
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 71

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 2 247
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 272
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 512
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 2 530
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 459
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 413
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 15.01.2014 1 418
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 419

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 04.02.2015 8 9 271
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.06.2015 9 14 443
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 6 879
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 04.02.2015 11 15 008
OV2BP_EI Evropská integrace 12.06.2012 5 3 636
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 8 645
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 1 685
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 10 732
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 50
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 1 716

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 930
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 1 101
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 1 330
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 12.12.2014 2 84
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 05.01.2015 13 2 629
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 107

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 203
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 2 408
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 19 852
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 029

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 522

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 4 124
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 126
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 06.05.2013 3 2 139
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 652
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 1 950
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 607
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 4 457

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 5 115
SP2BP_NEU Neurologie 24.05.2010 2 5 867
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 7 728
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 06.05.2013 7 18 058
SP3BP_PEDI Pediatrie 21.05.2009 4 12 861
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 869
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 909
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 531
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 26.03.2008 1 5 082
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 526
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 04.02.2011 6 16 904
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 317
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 218
SP4BP_SPL Logopedie 23.05.2014 7 11 778
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 12 554
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 2 612
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 1 302
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 2 136
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 2 723
SP7BP_NEUR Neurologie 21.05.2015 1 237
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 841
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 12.04.2012 2 4 495
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 3 905
SPLBP_PSCH Psychiatrie 10.12.2011 1 2 365
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 04.05.2015 2 1 326
SPSMP_SPT2 Somatopedie 07.07.2014 1 620
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 347

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 3 468
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 15.01.2014 2 4 872
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 102
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 653
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 099
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 231
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 026
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 18.05.2014 20 69 072
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 479
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 14.01.2012 2 3 512
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 4 995
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 28.01.2015 9 23 119
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 3 329
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 04.02.2014 13 56 031
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 11.06.2015 18 21 278
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 25.01.2011 2 4 373
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 14 645
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 21.01.2015 30 116 599
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 191
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 7 808
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 291
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 219
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 533
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 47 464
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 39 762
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 22 681
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 05.01.2015 9 32 629
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 15.01.2014 24 47 788
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 4 788
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 14 330
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 04.02.2014 4 21 391
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 12.02.2015 18 47 109
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 06.05.2013 13 42 037
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 70 886
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 35 784
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 2 044
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 1 531
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 4 670
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 364
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 342
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 566
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 13 975
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 286
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 3 923
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 658
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 165
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 14.01.2012 3 6 301
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 07.07.2014 1 605
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 3 669

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 408
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 514
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 11.06.2015 8 15 376
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 8 596
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 617
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 112

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 136
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 252
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 914
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 3 872
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 3 804
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 922
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 4 169
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 540
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 133
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 14.07.2011 10 3 547
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 288
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 295
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 977
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 954
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 11.01.2009 24 7 575
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 857
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 269
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 50
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 16
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 20
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 57
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 215
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 305
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 79
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 33
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 28
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 169
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 34
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 477
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 42

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 177
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 266
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 256

Výtvarná výchova

zpět nahoru
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 3 052
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 733

Zeměpis

zpět nahoru
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 629
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 112
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 12 288
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 196
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 2 990
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 1 623
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 195
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 2 836
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 4 615
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 1 540
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 30.10.2011 4 3 943
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 738
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 14 927
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 2 812
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 6 793
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 285
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 603