Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 12.11.2018 10 3 057
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 492
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 3 967
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 941
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 298
AJ2BP_BRLI Britská literatura 13.03.2018 1 332
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 9 408
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 825
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 684
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 25.03.2019 5 2 608
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 7 081
AJ2RC_SYNA Syntax A 22.02.2017 4 1 600
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 281
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 550
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 669

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 1 945
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 5 497
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 2 290
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 4 289
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 8 301
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 18.01.2019 6 3 125
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 5 494
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 6 532
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 176
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 271
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 6 954
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 1 108
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 3 341
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 13.01.2020 10 5 481
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 21 660
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 1 105
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 699
CJ3BP_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy 13.01.2020 1 30
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 150

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 07.01.2020 5 737
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 334
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 3 475
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 504
FC3007 Laboratorní technika 07.01.2019 1 35

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 18.01.2019 15 4 638
De2BP_HiPR Historický proseminář 07.01.2019 3 4 704
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 2 036
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 945
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 3 359
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 1 744
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 23.01.2020 5 1 585
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 10.01.2020 5 3 685

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ1048 Úvod do teorie jazyka 18.01.2019 1 39
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 468
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 1 109
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 999
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 751
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 269
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 3 631
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 1 054
FJB_FO1S Fonetika I 05.02.2019 2 237
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 147

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 295
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 847
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 82
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 499
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 385
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 135
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 306
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 63
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 52
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 270
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 111
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 221
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 154
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 1 056
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 253
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 479
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 164
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 52
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 192
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 755
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 154
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 170
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 56
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 218
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 6 594
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 276
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 542
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 354
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 229
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 32
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 54
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 22
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 236
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 100
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 18
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 45
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 36
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 127
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 116
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 69
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 100

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 120
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 239
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 124

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 281
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 481
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 1 088

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 24.05.2018 3 3 332
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 889
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 24.05.2018 8 5 532
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 496
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 487
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 778
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 2 223
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 10 040
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 7 987
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 112

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 3 299
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 515
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 719
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 3 665
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 865
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 810
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 1 948
SZ6028 Vývojová psychologie 29.05.2018 7 5 505
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 771

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 25.01.2018 10 15 278
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 21 159
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 9 018
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 30.10.2019 12 19 069
OV2BP_EI Evropská integrace 24.01.2019 8 5 569
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 11 727
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 2 229
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 13 062
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 273
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 107
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 146
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 2 273
OVp015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 21.05.2020 1 6
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 269

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 1 064
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 2 730
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 2 179
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 870
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 12.02.2018 14 4 597
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 324
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 454
BIp005 Základy obecné botaniky 30.10.2019 1 42
Blp008 Základy systému a evoluce řas a hub 07.01.2019 1 145
Blp009 Základy zoologie bezobratlých 07.01.2019 2 295

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 721
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 3 316
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 25 959
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 06.01.2020 2 437
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 478

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 628

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 5 590
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 210
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 18.01.2019 4 2 630
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 988
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 410
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 412
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 763
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 5 055

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 8 354
SP2BP_NEU Neurologie 26.02.2020 6 9 161
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 14 395
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 24 080
SP3BP_PEDI Pediatrie 22.01.2018 6 16 979
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 434
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 2 465
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 1 375
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 04.06.2019 9 15 241
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 988
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 16.01.2018 8 22 478
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 492
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 364
SP4BP_SPL Logopedie 16.11.2019 8 19 870
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 16 918
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 4 927
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 2 833
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 715
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 4 065
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 766
SP7BP_NEUR Neurologie 21.01.2019 4 2 003
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 2 187
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 8 142
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 7 591
SPLBP_PSCH Psychiatrie 07.01.2019 3 5 022
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 18.01.2019 3 3 148
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 2 208
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 502

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 6 087
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 594
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 257
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 940
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 871
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 917
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 417
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 78 885
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 566
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 6 239
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 519
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 899
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 29 771
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 18.05.2018 8 13 054
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 18.12.2019 5 3 492
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 839
SZ6604 Theory and Methodology of Education 08.07.2018 1 159
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 4 494
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 57 408
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 26 549
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 5 696
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 547
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 130 760
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 534
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 9 435
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 514
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 352
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 960
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 51 363
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 45 412
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 24 808
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 18.05.2018 13 45 308
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 57 377
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 5 892
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 20 843
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 27 526
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 24.05.2018 19 64 659
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 45 815
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 82 055
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 42 986
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 3 587
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 2 596
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 5 108
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 383
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 444
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 583
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 19 940
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 500
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 160
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 830
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 328
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 8 139
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 1 093
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 4 716
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 949

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
CJ2BP_SZZ SZZ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Bc. 01.03.2018 2 1 155
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 532
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 1 000
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 30.05.2019 16 24 464
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 12 720
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 918
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 175

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 394
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 407
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 1 079
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 4 833
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 4 862
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 1 087
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 6 000
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 594
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 468
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 24.02.2020 11 4 642
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 473
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 364
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 281
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 1 300
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 07.01.2019 25 9 020
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 1 034
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 396
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 62
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 22
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 25
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 98
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 255
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 338
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 101
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 53
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 44
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 223
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 48
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 694
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 52

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 282
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 653
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 964
RV2BP_5GZ Genetika a zdraví 30.05.2018 3 280
RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí 29.05.2018 1 36
VZ3BP_SZZ SZZ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ-Bc. 11.06.2018 1 314
VZpB11 Biologie člověka a základy zdravovědy 07.01.2019 1 137

Výtvarná výchova

zpět nahoru
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 425
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 4 242
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 1 025

Zeměpis

zpět nahoru
0103 Reliéf a stavba Země 24.05.2018 2 56
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 1 107
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 193
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 14 238
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 899
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 423
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 632
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 232
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 3 305
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 542
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 2 161
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 24.05.2018 9 5 594
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 783
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 16 441
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 3 598
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 552
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 322
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 782