Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme JS dospěláka, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 02.03.2015 9 2 081
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 105
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 2 291
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 827
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 122
AJ2BP_BRLI Britská literatura 13.03.2018 1 41
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 8 393
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 667
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 294
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 23.06.2011 2 1 745
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 5 765
AJ2RC_SYNA Syntax A 22.02.2017 4 442
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 123
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 184
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 513

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 1 464
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 4 428
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 1 585
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 2 366
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 6 578
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 01.03.2018 5 522
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 4 229
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 4 952
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 44
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 183
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 5 069
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 366
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 2 818
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 22.02.2017 4 2 834
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 18 980
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 748
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 251
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 33

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 11.06.2013 4 551
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 245
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 2 032
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 366

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 22.02.2017 6 2 096
De2BP_HiPR Historický proseminář 01.04.2008 2 3 759
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 524
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 516
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 2 831
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 1 155
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 12.06.2017 4 847
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 20.02.2015 4 2 254

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 347
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 911
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 760
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 673
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 118
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 3 150
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 823
FJB_FO1S Fonetika I 14.01.2015 1 138
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 129

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 276
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 795
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 75
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 454
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 359
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 132
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 269
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 51
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 40
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 254
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 95
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 199
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 130
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 876
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 243
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 373
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 141
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 51
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 089
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 704
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 128
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 162
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 54
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 193
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 6 226
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 186
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 469
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 301
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 208
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 28
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 48
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 20
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 210
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 92
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 16
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 41
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 32
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 112
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 110
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 65
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 95

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 49
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 208
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 69

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 264
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 302
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 986

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 24.05.2018 3 2 835
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 594
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 24.05.2018 8 5 096
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 309
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 269
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 411
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 1 933
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 9 500
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 7 134
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 102

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 2 804
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 430
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 654
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 3 283
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 742
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 649
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 973
SZ6028 Vývojová psychologie 29.05.2018 7 1 277
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 620

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 25.01.2018 10 12 638
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 17 968
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 7 918
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 04.02.2015 11 16 945
OV2BP_EI Evropská integrace 12.06.2012 5 4 520
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 10 303
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 2 020
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 11 840
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 144
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 28
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 76
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 2 070
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 113

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 998
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 1 695
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 1 802
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 532
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 12.02.2018 14 3 347
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 137
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 256

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 361
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 2 825
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 23 059
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 22.02.2017 1 148
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 311

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 575

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 5 017
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 169
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 06.05.2013 3 2 352
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 844
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 213
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 261
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 669
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 4 816

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 6 676
SP2BP_NEU Neurologie 22.01.2018 5 7 635
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 11 448
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 21 578
SP3BP_PEDI Pediatrie 22.01.2018 6 15 123
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 128
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 1 713
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 1 039
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 28.05.2018 7 7 244
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 774
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 16.01.2018 8 19 498
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 425
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 310
SP4BP_SPL Logopedie 23.05.2014 7 15 673
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 14 922
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 3 891
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 2 267
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 365
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 3 429
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 320
SP7BP_NEUR Neurologie 19.01.2018 3 1 085
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 1 476
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 6 515
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 6 352
SPLBP_PSCH Psychiatrie 22.02.2017 2 3 603
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 04.05.2015 2 2 253
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 1 465
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 452

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 4 713
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 362
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 178
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 828
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 618
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 773
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 265
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 77 073
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 548
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 4 951
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 363
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 345
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 27 457
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 18.05.2018 8 2 661
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 09.01.2018 3 314
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 155
SZ6604 Theory and Methodology of Education 08.07.2018 1 3
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 4 062
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 57 028
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 24 668
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 4 917
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 201
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 123 188
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 356
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 9 135
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 410
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 302
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 807
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 49 888
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 43 076
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 24 422
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 18.05.2018 13 39 438
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 53 620
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 5 454
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 20 169
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 24 300
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 24.05.2018 19 58 162
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 44 773
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 76 997
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 41 572
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 2 731
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 1 922
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 4 915
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 377
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 411
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 575
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 17 572
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 450
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 077
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 769
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 298
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 7 941
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 884
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 4 206
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 383

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
CJ2BP_SZZ SZZ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Bc. 01.03.2018 2 144
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 481
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 857
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 02.11.2017 11 20 711
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 11 458
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 786
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 150

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 241
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 357
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 1 016
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 4 392
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 4 443
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 987
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 5 126
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 584
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 410
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 14.07.2011 10 4 118
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 380
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 340
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 187
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 1 160
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 11.01.2009 24 8 445
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 972
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 339
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 58
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 19
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 22
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 72
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 239
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 325
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 95
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 44
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 38
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 201
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 43
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 617
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 48

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 241
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 426
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 679
RV2BP_5GZ Genetika a zdraví 30.05.2018 3 15
RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí 29.05.2018 1 7
VZ3BP_SZZ SZZ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ-Bc. 11.06.2018 1 0

Výtvarná výchova

zpět nahoru
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 218
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 3 807
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 883

Zeměpis

zpět nahoru
0103 Reliéf a stavba Země 24.05.2018 2 15
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 916
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 171
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 13 697
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 739
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 229
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 336
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 217
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 3 021
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 202
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 1 855
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 24.05.2018 9 4 533
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 762
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 16 015
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 3 127
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 174
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 310
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 701