Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme bohy PHP, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 02.03.2015 9 1 299
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 06.05.2013 1 728
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 1 203
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 659
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 7 269
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 493
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 01.02.2011 1 959
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 23.06.2011 2 1 377
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 06.05.2013 3 4 565
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 06.05.2013 1 335

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 884
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 06.05.2013 7 3 414
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 945
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 04.02.2011 1 1 600
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 4 826
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 21.01.2010 2 2 917
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 3 976
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 86
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 4 037
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 1 588
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 04.02.2014 3 1 030
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 16 945
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 378
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 773

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 11.06.2013 4 391
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 183
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 1 204
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 265

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 07.07.2015 3 1 138
De2BP_HiPR Historický proseminář 01.04.2008 2 3 204
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 224
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 165
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 2 257
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 860
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 25.05.2015 3 424
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 20.02.2015 4 1 268

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 133
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 21.10.2009 2 635
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 553
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 595
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 1 881
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 2 827
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 454
FJB_FO1S Fonetika I 14.01.2015 1 71
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 101

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 235
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 752
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 67
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 404
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 339
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 122
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 255
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 39
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 34
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 224
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 83
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 171
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 91
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 520
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 216
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 188
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 119
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 47
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 021
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 672
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 90
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 143
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 48
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 148
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 5 590
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 119
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 416
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 284
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 181
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 26
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 46
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 18
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 184
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 72
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 15
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 39
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 30
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 101
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 103
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 60
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 90

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 147

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 168
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 161
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 861

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 20.01.2008 2 2 584
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 292
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 01.03.2008 7 4 662
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 16.01.2012 2 1 001
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 3 848
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 033
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 1 735
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 8 426
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 6 281
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 78

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 2 272
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 305
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 541
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 2 591
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 473
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 460
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 15.01.2014 1 442
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 448

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 04.02.2015 8 9 508
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.06.2015 9 14 814
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 7 012
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 04.02.2015 11 15 251
OV2BP_EI Evropská integrace 12.06.2012 5 3 732
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 8 828
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 1 720
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 10 910
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 62
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 1 734

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 938
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 1 181
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 1 365
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 12.12.2014 2 99
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 05.01.2015 13 2 802
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 127

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 212
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 2 431
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 20 027
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 059

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 530

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 4 323
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 129
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 06.05.2013 3 2 164
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 682
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 1 992
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 623
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 4 543

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 5 212
SP2BP_NEU Neurologie 24.05.2010 2 5 956
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 8 041
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 06.05.2013 7 18 395
SP3BP_PEDI Pediatrie 21.05.2009 4 13 233
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 910
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 998
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 571
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 26.03.2008 1 5 157
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 558
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 04.02.2011 6 17 013
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 334
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 230
SP4BP_SPL Logopedie 23.05.2014 7 11 986
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 12 700
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 2 704
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 1 458
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 2 247
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 2 762
SP7BP_NEUR Neurologie 21.05.2015 1 283
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 878
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 12.04.2012 2 4 696
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 4 135
SPLBP_PSCH Psychiatrie 10.12.2011 1 2 433
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 04.05.2015 2 1 429
SPSMP_SPT2 Somatopedie 07.07.2014 1 692
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 365

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 3 611
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 15.01.2014 2 4 899
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 110
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 666
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 147
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 411
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 039
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 18.05.2014 20 70 960
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 509
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 14.01.2012 2 3 637
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 050
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 28.01.2015 9 23 448
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 3 374
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 04.02.2014 13 56 153
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 11.06.2015 18 21 744
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 25.01.2011 2 4 466
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 14 842
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 21.01.2015 30 116 983
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 205
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 8 065
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 302
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 235
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 561
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 47 907
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 40 045
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 23 563
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 05.01.2015 9 33 117
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 15.01.2014 24 48 245
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 4 912
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 15 941
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 04.02.2014 4 21 603
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 12.02.2015 18 47 774
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 06.05.2013 13 42 388
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 71 198
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 36 860
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 2 106
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 1 555
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 4 719
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 366
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 350
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 567
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 14 183
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 374
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 3 936
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 690
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 240
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 14.01.2012 3 6 627
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 07.07.2014 1 632
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 3 735

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 412
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 522
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 11.06.2015 8 15 540
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 8 757
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 620
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 116

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 145
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 266
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 935
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 3 930
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 3 952
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 930
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 4 287
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 552
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 168
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 14.07.2011 10 3 652
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 308
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 304
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 011
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 972
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 11.01.2009 24 7 712
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 880
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 282
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 52
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 17
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 21
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 58
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 217
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 306
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 80
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 34
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 28
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 169
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 38
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 491
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 43

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 189
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 273
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 356

Výtvarná výchova

zpět nahoru
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 3 104
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 746

Zeměpis

zpět nahoru
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 659
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 120
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 12 523
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 242
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 037
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 1 742
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 199
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 2 845
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 4 743
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 1 594
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 30.10.2011 4 4 013
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 743
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 15 126
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 2 853
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 6 871
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 293
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 618