Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme JS dospěláka, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 12.11.2018 10 2 228
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 174
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 2 544
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 842
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 145
AJ2BP_BRLI Britská literatura 13.03.2018 1 55
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 8 544
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 676
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 420
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 23.06.2011 2 1 768
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 6 030
AJ2RC_SYNA Syntax A 22.02.2017 4 750
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 139
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 222
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 533

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 1 475
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 4 625
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 1 642
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 2 817
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 6 820
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 01.03.2018 5 866
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 4 369
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 5 075
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 53
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 192
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 5 271
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 469
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 2 875
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 22.02.2017 4 3 206
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 19 285
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 769
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 302
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 53

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 11.06.2013 4 582
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 256
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 2 188
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 378

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 12.11.2018 14 2 385
De2BP_HiPR Historický proseminář 01.04.2008 2 3 899
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 578
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 554
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 2 864
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 1 232
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 12.06.2017 4 977
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 20.02.2015 4 2 501

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 372
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 928
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 802
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 686
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 136
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 3 213
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 864
FJB_FO1S Fonetika I 14.01.2015 1 153
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 133

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 276
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 802
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 75
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 461
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 365
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 132
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 278
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 51
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 42
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 255
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 96
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 202
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 133
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 891
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 245
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 390
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 144
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 51
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 134
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 730
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 133
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 162
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 54
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 197
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 6 255
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 201
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 469
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 305
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 210
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 29
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 50
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 20
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 218
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 95
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 17
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 42
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 34
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 114
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 110
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 65
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 95

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 66
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 216
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 75

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 272
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 333
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 1 005

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 24.05.2018 3 2 941
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 635
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 24.05.2018 8 5 113
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 325
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 302
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 469
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 1 990
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 9 567
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 7 254
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 103

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 2 907
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 434
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 658
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 3 317
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 751
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 671
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 1 029
SZ6028 Vývojová psychologie 29.05.2018 7 1 440
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 633

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 25.01.2018 10 12 849
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 18 372
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 8 035
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 04.02.2015 11 17 091
OV2BP_EI Evropská integrace 12.06.2012 5 4 631
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 10 342
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 2 062
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 12 042
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 169
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 42
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 86
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 2 093
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 143

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 1 007
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 1 943
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 1 849
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 597
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 12.02.2018 14 3 587
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 154
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 268

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 395
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 2 884
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 23 342
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 22.02.2017 1 192
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 334

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 582

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 5 069
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 173
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 06.05.2013 3 2 386
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 880
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 229
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 280
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 683
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 4 854

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 6 801
SP2BP_NEU Neurologie 22.01.2018 5 7 740
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 11 862
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 21 892
SP3BP_PEDI Pediatrie 22.01.2018 6 15 187
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 182
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 1 790
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 1 087
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 28.05.2018 7 7 685
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 794
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 16.01.2018 8 19 871
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 432
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 320
SP4BP_SPL Logopedie 23.05.2014 7 16 042
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 15 086
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 3 998
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 2 323
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 397
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 3 468
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 360
SP7BP_NEUR Neurologie 19.01.2018 3 1 134
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 1 562
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 6 761
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 6 586
SPLBP_PSCH Psychiatrie 22.02.2017 2 3 745
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 04.05.2015 2 2 309
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 1 537
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 461

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 4 864
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 406
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 193
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 846
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 649
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 785
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 275
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 77 313
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 551
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 5 090
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 375
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 426
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 27 651
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 18.05.2018 8 3 629
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 09.01.2018 3 631
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 212
SZ6604 Theory and Methodology of Education 08.07.2018 1 13
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 4 106
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 57 089
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 24 972
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 4 978
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 273
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 123 864
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 382
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 9 183
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 429
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 311
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 832
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 50 134
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 43 454
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 24 471
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 18.05.2018 13 39 722
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 54 030
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 5 525
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 20 260
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 24 699
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 24.05.2018 19 58 421
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 44 944
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 77 763
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 41 793
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 2 796
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 1 965
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 4 933
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 378
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 413
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 577
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 17 791
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 460
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 080
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 778
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 301
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 7 955
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 909
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 4 294
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 440

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
CJ2BP_SZZ SZZ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Bc. 01.03.2018 2 205
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 481
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 874
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 02.11.2017 11 20 868
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 11 574
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 786
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 150

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 254
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 367
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 1 032
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 4 446
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 4 529
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 996
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 5 227
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 584
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 421
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 14.07.2011 10 4 168
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 417
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 346
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 201
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 1 189
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 11.01.2009 24 8 509
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 978
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 345
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 59
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 19
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 22
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 73
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 239
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 325
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 95
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 44
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 38
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 202
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 45
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 627
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 48

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 249
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 449
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 707
RV2BP_5GZ Genetika a zdraví 30.05.2018 3 50
RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí 29.05.2018 1 13
VZ3BP_SZZ SZZ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ-Bc. 11.06.2018 1 23

Výtvarná výchova

zpět nahoru
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 258
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 3 842
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 899

Zeměpis

zpět nahoru
0103 Reliéf a stavba Země 24.05.2018 2 17
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 942
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 176
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 13 790
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 750
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 261
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 364
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 219
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 3 081
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 251
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 1 908
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 24.05.2018 9 4 627
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 763
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 16 061
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 3 200
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 201
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 312
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 704