Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Chemie, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Fyzika, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Občanská výchova, Přírodopis, První stupeň ZŠ, Rodinná výchova, Ruský jazyk a literatura, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, SPOLEČNÝ ZÁKLAD, STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA, Technická a informační výchova, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova, Zeměpis

kód název aktualizace soubory downloads

Anglický jazyk a literatura

zpět nahoru
a2BK_am20 Americká literatura 12.11.2018 10 2 596
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A 22.02.2017 2 1 322
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele_Adam 26.01.2015 2 3 222
A2MK_PPA1A Practical and professional english - Aisla Randal 12.04.2012 2 885
AJ2BP_AMHC Historie a kultura USA 22.02.2017 1 240
AJ2BP_BRLI Britská literatura 13.03.2018 1 221
AJ2BP_GRAA Gramatika A 09.12.2012 17 8 965
AJ2BP_GRAB Gramatika B 05.05.2008 1 1 755
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A 22.02.2017 2 1 548
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B 25.03.2019 5 2 308
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury 22.02.2017 4 6 487
AJ2RC_SYNA Syntax A 22.02.2017 4 1 158
AJRC_NOAL Britská literatura 1845 - 1945 22.02.2017 1 197
SP7BK_MT01 Metodologie 28.05.2017 1 384
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ 22.02.2017 2 597

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka 11.06.2013 2 1 686
CJ2BP_JSLa Základy slavistiky 22.02.2017 8 4 964
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 06.05.2013 2 1 969
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia jazyka 22.02.2017 2 3 252
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20.století 1 04.02.2015 4 7 367
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež I 18.01.2019 6 1 559
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 22.02.2017 3 4 835
CJ2BP_LTL Teorie literatury pro učitele 06.05.2013 4 5 532
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka 22.02.2017 1 116
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 04.05.2015 1 228
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka 23.01.2015 6 5 965
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny 22.02.2017 1 685
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině 07.07.2014 4 3 099
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2 22.02.2017 4 3 876
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19.stol. 1 12.06.2012 15 20 045
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 30.09.2014 1 876
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2 06.05.2013 2 1 476
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy 11.12.2017 1 100

Chemie

zpět nahoru
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky 11.06.2013 4 626
CH2BP_1P3P Obecná chemie 06.05.2013 1 285
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1 11.06.2013 12 2 610
CH2BP_2P8P Organická chemie 1 11.06.2013 2 412
FC3007 Laboratorní technika 07.01.2019 1 13

Dějepis

zpět nahoru
De2BP_DST Dějiny starověku 18.01.2019 15 3 082
De2BP_HiPR Historický proseminář 07.01.2019 3 4 254
De2BP_OD19 Dějiny 19. století 19.05.2011 4 1 763
De2BP_OD20 Dějiny 20. století 19.05.2011 3 1 684
De2BP_ODST Dějiny středověku 12.04.2012 4 3 071
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku 09.06.2010 2 1 385
De2BP_PVHi Pomocné vědy historické 12.06.2017 4 1 259
De2BP_UDPR Dějiny pravěku 20.02.2015 4 2 826

Francouzský jazyk a literatura

zpět nahoru
FJ1048 Úvod do teorie jazyka 18.01.2019 1 13
FJ2BP_FJC Jazyková cvičení 08.04.2009 7 2 417
FJ2BP_FLI1 Literatura - periodizace 22.02.2017 3 1 018
FJ2BP_FRD1 Dějiny I 30.01.2015 6 1 881
FJ2BP_FRD2 Dějiny 2 30.01.2015 3 703
FJ2BP_FRS2 Syntax 2 23.05.2014 4 2 180
FJ2BP_FRTL Teorie literatury 26.10.2008 3 3 421
FJ2MP_SFL Vybrané kapitoly ze staré francouzské literatury 03.03.2010 3 929
FJB_FO1S Fonetika I 05.02.2019 2 186
FJMP_JS1A Jazykový seminář 14.01.2012 1 140

Fyzika

zpět nahoru
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika 25.07.2010 3 284
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu 24.07.2010 7 807
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky 12.06.2011 3 75
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny, optika 25.07.2010 6 474
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1 25.01.2011 3 371
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2 25.07.2010 2 132
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky 24.07.2010 3 297
FY2BP_EKO Ekopraktikum 24.07.2010 6 51
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium 17.05.2012 3 42
FY2BP_F4A Atomová fyzika 25.07.2010 4 256
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1 25.07.2010 2 105
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2 25.07.2010 13 205
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3 25.07.2010 18 135
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář 24.07.2010 12 1 032
FY2BP_FYTE Fyzika a technika 24.07.2010 1 249
FY2BP_HIF Historie fyziky 24.07.2010 8 428
FY2BP_KMV Kmity, vlny, optika 24.07.2010 2 152
FY2BP_KOSM Kosmologie 25.07.2010 1 51
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1 25.07.2010 9 1 147
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2 25.07.2010 9 738
FY2BP_OPX1 Oborová praxe 24.07.2010 1 147
FY2BP_PL Úvod do pevných látek 12.06.2011 3 164
FY2BP_PLVD Polovodiče 25.07.2010 1 55
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh 24.07.2010 2 210
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky 11.12.2011 26 6 466
FY2BP_TER1 Terénní cvičení 24.07.2010 1 225
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 - STR 12.06.2011 12 479
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - KS 12.06.2011 11 323
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 14.07.2011 12 212
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2 14.07.2011 1 29
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky 14.07.2011 2 50
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele 14.07.2011 1 20
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky 14.07.2011 8 226
FY2MP_MV Motivace ve fyzice 14.07.2011 3 95
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum 14.07.2011 1 17
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 14.07.2011 1 44
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2 14.07.2011 2 34
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1 14.07.2011 6 118
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2 14.07.2011 6 110
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3 14.07.2011 2 66
FY2MP_VPX Výuková praxe 14.07.2011 3 95

Hudební výchova

zpět nahoru
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 22.02.2017 2 82
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 27.01.2014 1 225
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích 22.02.2017 1 85

Křesťanská výchova

zpět nahoru
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 06.12.2011 1 276
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible 15.01.2014 2 396
Kv2BP_USZ1 Úvod do starého zákona 21.12.2011 2 1 041

Matematika

zpět nahoru
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 24.05.2018 3 3 085
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2 08.06.2008 3 2 732
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 24.05.2018 8 5 298
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2 22.02.2017 4 1 381
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 11.06.2015 10 4 398
MA2BP_PGE1 Geometrie 1 11.01.2009 6 3 648
MA2BP_PGE2 Geometrie 2 08.05.2010 6 2 101
MA2BP_PKOG Konstrukční geometrie 07.07.2014 20 9 881
MA2BP_PZMA Základy matematiky 16.01.2015 5 7 541
MA7BP_LPPO Programování a počítače 1 - laboratoř 15.12.2009 1 108

Německý jazyk a literatura

zpět nahoru
N2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí 06.05.2013 4 3 102
N2BK_MOR2 Morfologie 2 08.02.2011 2 1 470
N2BK_SLO Zaklady lexikologie a nemecke slovotvorby 16.01.2012 1 670
N2BP_5LIT Německy psaná literatura 4 09.02.2015 3 3 440
NJ2BP_2LIN Německy psaná literatura 20.století 1 24.09.2008 1 1 785
NJ2BP_SYX1 Syntax 1 23.05.2014 2 736
NJP_UJ Úvod do studia německého jazyka 22.02.2017 2 1 321
SZ6028 Vývojová psychologie 29.05.2018 7 3 360
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 25.01.2011 2 2 682

Občanská výchova

zpět nahoru
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 25.01.2018 10 13 955
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 22.02.2017 10 19 351
OV2BP_DK Dějiny kultury 12.04.2012 4 8 368
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 04.02.2015 11 17 898
OV2BP_EI Evropská integrace 24.01.2019 8 4 870
OV2BP_ELCL Ekologie člověka 21.05.2015 6 11 095
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 19.05.2011 1 2 146
OV2BP_ZSV Základy státovědy 17.10.2011 10 12 393
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin 21.05.2015 1 207
OV3BP_CFS Česká filosofie 08.01.2018 1 70
OV3BP_ON Ontologie 22.02.2017 2 114
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie 19.05.2011 2 2 172
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie 22.02.2017 1 194

Přírodopis

zpět nahoru
Bi2BP_AEKC Aplikovaná ekologie 17.01.2008 2 1 040
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie 16.01.2012 6 2 295
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání 11.07.2010 6 1 996
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin 22.02.2017 12 742
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 12.02.2018 14 3 985
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda II 22.02.2017 2 224
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie 07.07.2014 1 351
Blp008 Základy systému a evoluce řas a hub 07.01.2019 1 22
Blp009 Základy zoologie bezobratlých 07.01.2019 2 33

První stupeň ZŠ

zpět nahoru
SC4MK_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga 02.12.2009 1 436
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 04.06.2008 3 3 056
ZS1BP_SP Školní pedagogika 18.01.2008 18 24 533
ZS1BP_SZMD Základy matemat. disciplín 22.02.2017 1 268
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky 04.06.2008 7 2 422

Rodinná výchova

zpět nahoru
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů 20.01.2008 1 1 597

Ruský jazyk a literatura

zpět nahoru
R2BP_MOP Morfologie 23.02.2015 25 5 371
R2MP_STP1 Stylistika 1 08.06.2011 1 186
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 18.01.2019 4 2 447
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1 24.04.2014 2 918
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1 28.05.2017 3 297
RJ2BP_REP2 Reálie 2 08.06.2011 5 2 348
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 02.06.2010 1 707
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 07.02.2010 4 4 918

Sociální pedagogika

zpět nahoru

Speciální pedagogika

zpět nahoru
SC4BK_ETO Etopedie 09.07.2013 3 7 219
SP2BP_NEU Neurologie 22.01.2018 5 8 453
SP2BP_ORLF ORL - Foniatrie 16.05.2012 7 13 183
SP2BP_PPS1 Patopsychologie 22.02.2017 8 23 180
SP3BP_PEDI Pediatrie 22.01.2018 6 16 282
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie 06.05.2013 1 1 296
SP4BK_OFTA Oftalmologie 24.04.2014 1 2 115
SP4BK_SP1b Psychopedie 05.01.2015 1 1 239
SP4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika 28.05.2018 7 12 037
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči 12.12.2009 3 1 884
SP4BP_MTO1 Metodologie 1 16.01.2018 8 21 592
SP4BP_REH2 REH 2 08.06.2011 1 1 450
SP4BP_REH3 REH 3 12.04.2012 2 341
SP4BP_SPL Logopedie 23.05.2014 7 17 570
SP4BP_SPS2 Surdopedie 12.06.2012 6 15 775
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie 10.04.2015 4 4 507
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie 16.02.2015 2 2 545
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie 22.02.2017 1 563
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 SPU 15.01.2014 3 3 800
SP4BP_ZSP5 Etopedie 02.06.2010 1 3 507
SP7BP_NEUR Neurologie 21.01.2019 4 1 562
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy 04.02.2014 1 1 924
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika 22.02.2017 4 7 266
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2 06.05.2013 5 7 101
SPLBP_PSCH Psychiatrie 07.01.2019 3 4 208
SPSMP_SPOF Oftalmopedie 18.01.2019 3 2 709
SPSMP_SPT2 Somatopedie 22.02.2017 2 1 806
SZ7BK_BiEV environmentální vzdělávání 23.02.2015 1 480

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

zpět nahoru
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ 04.02.2014 4 5 406
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 22.02.2017 3 5 510
OP3MK_STMM Strategický marketing a management 06.05.2013 2 226
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví 12.06.2012 1 887
SP4BP_PPS2 patopsychologie 10.07.2013 1 1 785
SZ2BP_DiZS Úvod do didaktiky ZŠ 19.04.2008 4 18 855
SZ2BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky 14.01.2008 2 6 318
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I 02.11.2017 21 77 957
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky 17.05.2012 2 556
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika 22.02.2017 3 5 484
SZ3BP_SoPd Základy sociální pedagogiky 27.05.2008 2 5 457
SZ3BP_UFI Úvod do filosofie 15.12.2017 2 597
SZ3BP_ZPM Základy pedagogické metodologie 22.02.2017 10 28 580
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie 18.05.2018 8 7 561
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi 07.01.2019 4 1 724
SZ6039 Pedagogická psychologie 08.01.2018 1 493
SZ6604 Theory and Methodology of Education 08.07.2018 1 75
SZ7BP_2AB1 Cizí jazyk B-anglický 04.02.2015 3 4 292
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání 22.02.2017 15 57 247
SZ7BP_DTI1 Informacni technologie 1 22.02.2017 19 25 462
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 22.02.2017 3 5 145
SZ7BP_DTLO Logika 14.01.2012 7 16 392
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky 22.02.2017 32 125 994
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace 23.05.2014 1 429
SZ7BP_MLKV Multikulturní výchova 10.07.2013 4 9 299
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy 11.02.2009 3 2 459
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu 09.05.2010 3 1 340
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie 10.12.2011 6 7 881
SZ7BP_PsDV Psychologie duševního vývoje 11.06.2013 12 50 662
SZ7BP_PtZP Patopsychologie a základy psych. poradenství 07.07.2014 19 44 280
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky 30.09.2014 6 24 612
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie 18.05.2018 13 41 896
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 08.01.2018 26 55 649
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 12.12.2009 12 5 682
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy 11.06.2015 10 20 551
SZ7BP_SPZN Základy zdravotních nauk 02.11.2017 5 26 090
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy 24.05.2018 19 61 723
SZ7BP_UFI Úvod do Filosofie 28.05.2017 14 45 264
SZ7BP_UvPS Úvod do psychologie 26.01.2015 32 79 292
SZ7BP_ZVZ Základy výchovy ke zdraví 11.06.2015 11 42 338
SZ7MP_1AB2 Angličtina C 14.07.2011 3 3 135
SZ7MP_2AB2 Angličtina D 14.07.2011 5 2 141
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika 02.06.2010 3 5 011
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice 14.07.2011 1 381
SZ7MP_ODI Obecná didaktika 12.06.2011 1 2 422
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice 14.07.2011 1 580
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie 18.01.2013 5 18 767
SZ7MP_PS2P Specka 2 adiktologie 16.05.2012 2 2 491
SZ7MP_PSOS Psychologie osobnosti 06.05.2013 2 4 118
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář 14.07.2011 9 2 789
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy 12.06.2012 2 2 312
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II 22.02.2017 4 8 050
SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování 22.02.2017 2 1 003
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie 12.06.2011 3 4 469
ZS1BK_UDP Úvod do pedagogiky 22.02.2017 1 628

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

zpět nahoru
CJ2BP_SZZ SZZ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Bc. 01.03.2018 2 527
FY2BP_SZZ SZZ FYZIKA - Bc 12.06.2011 3 501
FY2MP_SZZ SZZ FYZIKA - Mgr 18.05.2012 17 893
SZ7BP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [ZVČ] - Bc 08.02.2019 12 22 087
SZ7MP_SZZ SZZ SPOLEČNÝ ZÁKLAD [PedPsych] - Mgr 17.05.2012 8 12 048
TE2BP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Bc 12.06.2011 7 808
TE2MP_SZZ SZZ TECHNIČKY - Mgr 17.05.2012 2 160

Technická a informační výchova

zpět nahoru
TE2BP_ARP Architektura počítačů 06.01.2015 2 313
TE2BP_DIG Digitální technika 10.06.2010 3 382
TE2BP_DPV Dopravní výchova 01.10.2008 3 1 053
TE2BP_ELE Elektrotechnika 1 06.08.2010 15 4 608
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 31.12.2009 27 4 783
TE2BP_ETR1 Elektronika 1 27.05.2008 1 1 032
TE2BP_ETR2 Elektronika 2 15.12.2009 31 5 798
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu 27.02.2008 1 592
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení 11.06.2013 5 453
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty 14.07.2011 10 4 483
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie-kovy 26.05.2008 3 1 452
TE2BP_OPX Oborová praxe 02.12.2008 1 354
TE2BP_SPPR Speciální praktikum 20.02.2009 7 1 260
TE2BP_TBP Tvorba bakalářské práce 02.12.2008 3 1 233
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce 07.01.2019 25 8 779
TE2BP_TGK2 Technická grafika a konstrukce 2 28.05.2008 4 1 015
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky 09.06.2010 1 360
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1 14.07.2011 1 60
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2 14.07.2011 1 21
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3 17.05.2012 1 24
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky 17.05.2012 4 86
TE2MP_DID1 Didaktika 1 14.07.2011 3 247
TE2MP_DID2 Didaktika 2 14.07.2011 3 329
TE2MP_DID3 Didaktika 3 17.05.2012 1 97
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1 17.05.2012 1 51
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2 17.05.2012 1 42
TE2MP_ESY Elektronické systémy 14.07.2011 11 205
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika) 14.07.2011 2 45
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení 14.07.2011 4 649
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 14.07.2011 3 49

Výchova ke zdraví

zpět nahoru
RV2BP_1SM Somatologie 14.01.2008 1 1 265
RV2BP_2SR Sociologie rodiny 17.01.2008 1 1 558
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka 11.07.2010 11 1 772
RV2BP_5GZ Genetika a zdraví 30.05.2018 3 125
RV2BP_6OC Ochrana člověka za mimořádných událostí 29.05.2018 1 24
VZ3BP_SZZ SZZ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ-Bc. 11.06.2018 1 83
VZpB11 Biologie člověka a základy zdravovědy 07.01.2019 1 30

Výtvarná výchova

zpět nahoru
EST1 Estetika1 28.05.2017 8 348
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění 04.02.2014 4 4 061
VV7MP_DVV2 Didaktika II 18.05.2010 2 965

Zeměpis

zpět nahoru
0103 Reliéf a stavba Země 24.05.2018 2 40
Ze0038 Nauka o krajině 12.04.2012 4 1 014
Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí 14.01.2012 1 186
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie 10.06.2010 19 14 038
Ze2BP_GIP3 Geografické informační systémy 25.01.2011 6 4 804
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel 12.11.2011 4 3 331
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie 14.01.2015 10 2 553
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie 19.05.2011 1 230
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie 13.01.2008 2 3 180
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry 05.01.2015 19 5 398
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie 05.01.2015 7 2 065
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie 24.05.2018 9 5 407
Ze2BP_RSP1 Repetitorium socioekonomické geografie 13.01.2008 1 776
Ze2BP_SMP Metody v geografii 05.01.2015 30 16 343
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie 02.06.2011 4 3 370
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 19.06.2008 13 7 348
Ze2BP_VSP4 Geografie vyrobni sfery 13.12.2008 1 314
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a SNS 27.01.2010 2 727